تكبير الشاشة

Display Latest & Featured Properties

With the features and filters provided with the Houzez widgets you can turn your visitors attention to the latest listings or the ones that are most profitable to buy at the moment.

Houzez offers a wide range of drag-and-drop widgets to assist you in designing your pages

Create Custom Capture Forms And Manage Leads With The Integrated Houzez CRM

The Inquiry Form widget allows you to design unique forms to capture your leads. It connects with Houzez CRM and your email inbox to keep your work everything on track.


Display Different Content Types

The Houzez Grids widgets allow you to display property cities, types, status, etc within different grid style variations, colors and typography options

Meet Our Agents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Company Agent , Modern House Real Estate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus porta justo eget risus consectetur,...
Company Agent , Country House Real Estate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus porta justo eget risus consectetur,...
Company Agent , All American Real Estate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus porta justo eget risus consectetur,...
Company Agent , Modern House Real Estate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus porta justo eget risus consectetur,...

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Really good Theme. We can't understand how we've been living without Houzez.
بواسطة Roy Bennett
Marketing Manager, Envato
Great work on your Houzez. I like it more and more each day because it makes my life easier and lot profitable.
بواسطة Kenneth Sandoval
Realtor, Envato
Houzez is the next killer theme. I strongly recommend Houzez to everyone interested in running a successful online business!
بواسطة Kathleen Peterson
Sales Manager, Envato